Eline Janssen

1. Digital Finance Package The Markets in Crypto-Assets (MiCA) draft Regulation was released by the European Commission in September 2020. It is part of the Commission’s Digital Finance Package that aims to deliver innovative financial products to EU citizens, while maintaining high levels of investors’ protection...

American blockchain software developer Tendermint has completed a strategic investment in Tgrade, a decentralized finance (DeFi) protocol developed by Foundation Ocean Blue. Built on the Cosmos blockchain, Tgrade provides developers with the ideal tools to build secure, regulated and robust DeFi products for the next...

De Covid-19 crisis heeft geleid tot diverse noodverordeningen. Deze waren primair ingegeven door de vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. Een noodverordening vormt over het algemeen een ernstige inbreuk op grondrechten en wordt daarom zelden uitgevaardigd, maar dit zijn uitzonderlijke tijden. Beperking van grondrechten is echter...