Blog

De Covid-19 crisis heeft geleid tot diverse noodverordeningen. Deze waren primair ingegeven door de vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. Een noodverordening vormt over het algemeen een ernstige inbreuk op grondrechten en wordt daarom zelden uitgevaardigd, maar dit zijn uitzonderlijke tijden. Beperking van grondrechten is echter...

The emergence of the Distributed Ledger Technology has completely transformed the ability of businesses and individuals to transfer money and raise capital by cutting out middlemen, raising payment efficiency and increasing the pool of available investors to any geographical location. Besides opportunities, however, this technological...