Wie boven het bestuurs- en faillissementsrecht uitstijgt ziet de eenheid.

Wie boven het bestuurs- en faillissementsrecht uitstijgt ziet de eenheid.

Door: F.A. Pommer & M.J.W. van Ingen.
Als vervolg op de eerdere bijdrage die de auteurs over dit onderwerp schreven, staan zij stil bij een tweetal belangrijke uitspraken op dit gebied. De centrale vraag blijft: hoe dient (door de curator) omgegaan te worden met een failliete onderneming die voor faillissement mileuovertredingen begaan heeft welke na faillissement voortduren?

Lees hier het artikel.