Wat is nu bijzonder? – Enige kanttekeningen naar aanleiding van ECLI:NL:RBOVE:2013:3427.

Wat is nu bijzonder? – Enige kanttekeningen naar aanleiding van ECLI:NL:RBOVE:2013:3427.

Auteur bespreekt art. 182 Fw waarin sinds 1899 een rekenvoorschrift is opgenomen over hoe de algemene faillissementskosten dienen te worden omgeslagen; de som van de algemene faillissementskosten dient te worden gedeeld door al het actief dat tot de boedel behoort. Hij vraagt zich af wat onder algemene en bijzondere faillissementskosten moet worden verstaan en wat een boedelcrediteur heeft aan het onderscheid hiertussen.

Lees hier het artikel.

Door: M.J.W. van Ingen.