Een overeenkomst met de curator als vorm van parate executie.

Een overeenkomst met de curator als vorm van parate executie.

In deze bijdrage besteedt auteur aandacht aan de positie van de faillissementscurator bij verkoop bij wege van executie door de curator. Uit de jurisprudentie volgt dat deze figuur van oneigenlijke lossing dient te worden gekwalificeerd als een zuivere executie. Deze executie wordt echter niet uitgevoerd overeenkomstig het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering maar binnen het systeem van de Faillisementswet, zonder dat deze wet in een dergelijke situatie voorziet en met de curator als centrale en alles bepalende figuur.

Lees hier het artikel.

Door: M.J.W. van Ingen.