Team

Maarten-van-Ingen-Watson-Law

Maarten van Ingen.

Zaken perfect inschatten, zeker in conflictsituaties. Dat is typisch Maarten. Maarten is betrokken, strategisch sterk en zet in alle gevallen zaken helder neer. Hij gaat voor resultaat. Dat geeft vertrouwen.

 

Cliënten noemen hem vaak strateeg. Logisch. Maarten verstaat de kunst zaken goed in te schatten. Dat doet hij snel, kundig en met overzicht. Hij is ook een pragmatische en snelle denker. Zo komt hij altijd met een plan, een koers, een oplossingsrichting die niemand anders vooraf had kunnen bedenken. Conflictsituaties weet hij feilloos in het juiste juridische kader te plaatsen, zodat het gewenste resultaat doelgericht behaald kan worden. Maarten gaat voor resultaat, neemt waar nodig cliënten bij de hand en pakt de leiding om de juiste stappen te zetten. Dat voegt echt waarde toe.

 

Maarten studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie schreef hij al zijn eerste wetenschappelijke publicaties, maar ook als autodidact computerprogramma’s. Met deze kennis, ontwikkelde hij software voor de afwikkeling van faillissementen.

 

Maarten werd na zijn studie advocaat en legde zich onder meer toe op zekerheidsrechten en bedrijven in moeilijkheden, maar ook op corporate litigation. Hij wordt vaak aangesteld als curator in faillissementen en staat bedrijven en bestuurders daarin bij. Hij schreef boeken over de uitwinning van pand en hypotheek en is auteur voor SDU Commentaar Vermogensrecht en SDU Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering. Maarten was tot en met februari 2020 redacteur van het Tijdschrift voor Curatoren en publiceert regelmatig in vaktijdschriften.

 

m.vaningen@watsonlaw.nl

Willem-Jan-Smits-Watson-Law

Willem-Jan Smits.

Nieuwe paden bewandelen en concreet stappen durven zetten naar de beste oplossing. Dat is typisch Willem-Jan. Hij is transparant, direct en geeft vanuit expertise en ervaring heel concreet advies. Dat vergroot kansen.

 

Durven te pionieren. Durven stappen te zetten. Dat vraagt niet alleen om heel goed te weten wat je doet en met welk doel. Dat vraagt ook om lef, om inzicht en om doorzettingsvermogen. Willem-Jan heeft dat. Is er een uitdaging, dan gaat hij direct aan de slag. Daarbij schakelt hij snel en neemt hij zorgen uit handen. Cliënten vinden hem een prettige gesprekspartner, waarmee het goed samenwerken is. Met reden. Willem-Jan is heel concreet, on point en geeft duidelijk aan wat er moet gebeuren. Dat doet hij met aandacht voor detail en oog voor resultaat. Dat geeft houvast, richting en rust.

 

Willem-Jan begon zijn carrière bij een middelgroot advocatenkantoor, waar hij al snel uitgroeide tot specialist insolventierecht, ondernemingsrecht en blockchain. Na de specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude af te ronden, ontwikkelde hij zich vanuit grote interesse in new technology tot een advocaat die bruggen slaat tussen het reguliere ondernemingsrecht en de toepassing daarvan op ontwikkelingen in nieuwe technologieën, zoals blockchain, smart contracts en cryptocurrencies.

 

Willem-Jan is specialist bij uitstek en pionier op het gebied van tokenization, token contracting en de daarmee samenhangende financieringsfases, waaronder seed funding en token offerings (ICO/STO). Zijn cliënten zijn start-ups en grote bedrijven met een sterke interesse in de toepassing van nieuwe technologieën in hun bedrijf.

 

w.smits@watsonlaw.nl

Camiel-Vermeulen-Watson-Law

Camiel Vermeulen.

Goed luisteren, koers bepalen en aanpakken. Dat is typisch Camiel. Hij bijt zich echt vast en zet alles op alles om het optimale resultaat te behalen, zeker als zaken op scherp staan. Dat is zijn kracht.

 

Cliënten roemen hem om zijn ‘getting things done’-mentaliteit. Camiel is dan ook tot op het bot gedreven om het optimale resultaat te behalen, zeker als zaken op scherp staan. Dat vraagt niet alleen om een proactieve aanpak, maar vooral ook om kennis van zaken. Camiel weet die twee aspecten met precisie toe te passen, zeker wanneer hij aan de slag gaat met de vaak complexe vraagstukken die hem worden toevertrouwd. Hij is daarbij een goede luisteraar die op het eerste gezicht bedachtzaam lijkt, maar zich een oplossingsgerichte denker toont. Hij neemt cliënten heel goed mee in zijn processen en doet dat deskundig en doelgericht. Hij houdt het overzicht en dat werkt heel prettig.

 

Net als zijn collega’s heeft Camiel een bijzondere interesse in new technology en de vertaling daarvan in het recht. Camiel is een corporate lawyer en corporate litigator bij uitstek. Hij maakt complexe overeenkomsten en processtukken en heeft de Grotius specialisatie opleiding Internationaal contracteren succesvol afgerond.

 

Camiel genoot na zijn studie aan de Universiteit Maastricht zijn opleiding bij één van de grotere advocatenkantoren in Noord-Brabant. Daar specialiseerde hij zich in het insolventierecht, ondernemingsrecht, corporate litigation en de juridische aspecten van blockchain, smart contracts en tokenization.

 

c.vermeulen@watsonlaw.nl

Jolanda-Hendrickx-Watson-Law

Jolanda Hendrickx.

Jolanda begon haar carrière als secretaresse bij een klein advocatenkantoor in Den Bosch. Inmiddels is Jolanda een doorgewinterde office manager met veel ervaring op het gebied van de administratieve afwikkeling van faillissementen alsmede het burgerlijk procesrecht. Met haar warme uitstraling en sterke klantgerichtheid is zij een waardevolle aanvulling voor ons kantoor. Het is dan ook niet voor niets dat zowel cliënten als rechters regelmatig de groeten doen aan haar.

 

j.hendrickx@watsonlaw.nl

Thomas Schelfaut.

Gewetensvol, gemoedelijk én gedegen. Dat is typisch Thomas. Wat hij zegt raakt de kern en wat hij doet levert resultaat. Dat is precies waar het om draait.

 

Een gewetensvol jurist met kennis van zaken. Thomas begrijpt in alle gevallen exact wat nodig is om complexe ondernemingsrechtelijke zaken tot een goed resultaat te brengen. Iemand die eerder luistert dan spreekt, die eerst denkt en dan doet, maar bovenal echt ondersteuning biedt bij alle stappen van elk proces. Thomas is daarbij voor cliënten een vertrouwde partner, die meedenkt en het belangrijk vindt om tot pragmatische oplossingen te komen die echt werken. Hiervoor moeten soms wegen bewandeld worden die anders zijn dan de gebaande paden. Thomas verstaat die kunst als geen ander. Cliënten omschrijven hem dan ook als een gemoedelijke, maar wel gedegen figuur. Wat hij voor hen doet, doet hij oprecht goed. Dat maakt het verschil.

 

Thomas studeerde aan de Radboud Universiteit met een sterke focus op het ondernemingsrecht. In dat kader heeft Thomas diverse vakken gevolgd aan de Lunds Universitet in Zweden. Na zijn studie genoot Thomas zijn opleiding bij een kantoor in Eindhoven, waar hij zich bezighield met civielrechtelijke vraagstukken en de faillissementspraktijk.

 

t.schelfaut@watsonlaw.nl

Eline Janssen.

Gedreven, resultaatgericht en ondernemend. Dat is typisch Eline. Net zoals haar positieve energie, doorzettingsvermogen en kritische blik. Daar kom je verder mee.

 

Eline studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werd geboeid door het ondernemingsrecht, goederenrecht en faillissementsrecht. Ook tijdens haar studie zocht Eline naar kansen om te groeien en het beste uit zichzelf te halen. Zo liep zij onder andere stage bij De Nederlandse Bank, was zij actief bij de rechtswinkel, de studievereniging en sportvereniging én was zij werkzaam als student-assistent.

 

Als advocaat houdt Eline zich bezig met ondernemingsrechtelijke vraagstukken en is daarnaast betrokken bij de insolventiepraktijk. Haar doorzettingsvermogen, creativiteit en de kritische blik helpen haar voor cliënten er uit te halen wat er in zit.

 

e.janssen@watsonlaw.nl

Phyllis Winkens.

Phyllis is als insolventiemedewerker een waardevolle aanvulling op ons team. Met haar juridische kennis en achtergrond is zij een belangrijke spil in de adequate afwikkeling van insolventies. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg en deed een tweede master aan de Universiteit Maastricht.

 

Na haar studie startte Phyllis haar carrière als insolventiemedewerkster, om daarna vier jaar als advocaat verbonden te zijn aan verschillende kantoren. Ook hier altijd met focus op het insolventierecht.

 

Inmiddels heeft zij zich helemaal toegelegd op haar werk als insolventiemedewerker. Phyllis is naast een open en gedreven persoon ook een pragmatisch denker die nauwgezet toeziet op de financiële afwikkeling van insolventies.

 

p.winkens@watsonlaw.nl

Danique Laeyendecker.

Danique is juridisch medewerker bij Watsonlaw. Daarnaast studeert zij zowel rechten als economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met haar duidelijke interesse in zowel het recht als de corporate wereld, een weloverwogen en logische keuze. Kenmerkend voor Danique zijn haar oog voor detail, haar nieuwsgierigheid en de kracht om mensen te verbinden.

 

d.laeyendecker@watsonlaw.nl

Christiane Wils.

Communicatie is haar vak, verbinden haar passie en een analytische blik haar kracht. Christiane zorgt voor een frisse blik op alle (marketing)communicatie van ons kantoor. Haar rechtenstudie geeft haar strategisch inzicht een extra boost. Wil je meer weten over Watson Law of benieuwd naar de ontwikkelingen bij ons kantoor, ze staat je altijd graag te woord.

 

marketing@watsonlaw.nl

Do you want to know what Watson Law can mean for your company? Please contact us