Finance, Insolvency en Securities

Here’s our point:
We can make your business make money for you.

Wil je investeren, dan is zekerheid een vereiste. En de zekerheden die je biedt, moeten vaak dynamisch zijn. Want ze moeten kunnen meegroeien met je bedrijf en de financiering daarvan. Zeker ook, omdat je investeerder vaak een up-scaling wil bereiken. Bij Watson Law weten we dat ondernemen vaak mogelijk gemaakt wordt door vreemd vermogen. En hoe meer zekerheden je daarvoor kunt verstrekken, hoe meer het je succes bepaalt. Het is namelijk niet genoeg om alleen de behoefte op dit moment aandacht te geven. Je moet ook naar de toekomst kijken.

 

Bij Watson Law beperken we ons niet tot de juridische kant van de zaak. Onze advocaten hebben ook oog voor de manier waarop de financiële huishouding binnen het bedrijf werkt. Juiste opstelling van financieringsdocumentatie maakt het vaak mogelijk om balansratio’s te verbeteren en daarmee de financierbaarheid van je onderneming te vergroten. Ook dat is wat Watson Law noemt: Building a framework for growth. Juridische vormgeving op maat, waarmee we niet alleen nu problemen oplossen, maar waarmee we je versterken om ook later de flexibiliteit te hebben die nodig is om je bedrijf te laten groeien in je voordeel.

 

De advocaten van Watson Law publiceren regelmatig in vaktijdschriften over zekerheden en we geven daarover cursussen. Verder is Watson Law er ook als het tegen zit. Maarten van Ingen en Willem-Jan Smits zijn beiden actief als curator in faillissement en hebben daarmee diepgaande kennis van alles wat met insolventies te maken heeft. Maarten van Ingen is mede-vormgever van de administratieve software die door veel curatoren gebruikt wordt voor de afwikkeling van insolventies. Ook hier maakt Watson Law het verschil, door niet alleen op de juridische kant te sturen, maar ook aandacht te hebben voor de economische kant van de zaak.

 

Wil je meer weten? Neem voor meer informatie neem contact op met Maarten van Ingen.

Bij Watson Law beperken we ons niet tot de juridische kant van de zaak.