Glenn Ludwig

Een bedrijf dat is ontbonden maar dat toch nog baten heeft, kan alsnog failliet worden verklaard. Tot dat oordeel kwam de rechtbank Rotterdam nadat een bedrijf door een turboliquidatie was opgehouden te bestaan. Een schuldeiser verzoekt de rechtbank Rotterdam om een vennootschap failliet te verklaren. Hij...

Na het faillissement van een klant weigert een administratiekantoor de gehele boekhouding van de gefailleerde aan de curator te geven. Die stapt naar de rechtbank en krijgt gelijk. Maar interne aantekeningen en berekeningen van het administratiekantoor vallen niet onder de administratie, en die krijgt de...

Banken zien coffeeshops vaak als een integriteitsrisico. Maar deze sector categoraal afwijzen mag niet. Van elke coffeeshop moet afzonderlijk worden getoetst of het een bankrekening mag openen. Een coffeeshophouder heeft decennialang een privérekening bij een bank. Hij heeft ook vijf jaar een zakelijke rekening bij die...